آبگرمکن خورشیدی برند آویسا

آبگرمکن خورشیدی هوشمند ۰۱

• نمایش دما و سطح آب داخل مخزن
• آبگیری اتوماتیک و دستی توسط شیر برقی
• فعــال کردن گرمکن پشتیبان بصورت اتوماتیک و دستی جهت روزهای بسیار سرد زمستان
• عیب یاب هوشمند
• باطری پشتیبان جهت فعال شدن در مواقع قطعی برق
• نمایشگر ساعت محلی