باطری

SUNLIGHT Battery
دارای طول عمر 12 سال در دمای 20 درجه سانتی گراد