نسل دوم پنل های خورشیدی (Thin Film)

پنل خورشیدی Calyxo

پس از بیش از ۲۰ سال تحقیق و توسعه، سلولهای خورشیدی تین فیلم شروع به گسترش نمودند. لایه(غشا) نازک به طور قابل ملاحظه ای در هزینه تولید الکتریسیته نسبت به ویفرهای سیلیکونی کاهش ایجاد نمودند.
سه نوع اصلی سلولهای خورشیدی تین فیلم که در حال حاضر تجاری شده اند شامل:
• سیلیکونهای آمورف (a-Si ; a-Si/μc-Si)
• کادمیوم تلورید (Cd-Te)
• مس- ایندیم- سلنید (CIS) و مس – ایندیم – گالیم- دیسلنید (CIGS)